Hjem

Filosofisk praksis

Filosofiske innsikter

Flerkulturell forståelse

Livskriser

Om meg
       - Min bakgrunn
       - Egne tekster

Egne tekster

Hovedoppgave i filosofi (UIO 2004):

Hegels syn på anerkjennelse: Om interpersonlige relasjoner, individuering, moralsk selvforståelse og frihet
Semesteroppgaver ved hovedfag i filosofi: (UIO 2001 og 2002)
Angsterfaringen som mulighet eller begrensning i en ontologisk og eksistensiell kontekst. UIO 2002

"Anerkjennelse" - et tema i Hegels filosofi. UIO 2001

Mellomfagsoppgave i filosofi (UIO 2000)
Etikk: Forholdet mellom aktørrelative og aktørnøytrale perspektiver


Egne tekster som kan lastes ned:
Angst, autentisitet og selverkjennelse: forstått i lys av Søren Kierkegaards eksistensfilosofi: Angst, autentisitet og selverkjennelse (wordfil)

Tre filosofiske perspektiver på verdier: Charles Taylor, Ran Lahav og Martha Nussbau: Tre filosofiske perspektiver på verdier(wordfil)

Anne Horgheim: Epost: [anne.horgheim] krøllalfa [wemail] [punktum] [no] --- Mobil: 93678019