Hjem

Filosofisk praksis

Filosofiske innsikter

Flerkulturell forståelse

Livskriser

Om meg
       - Min bakgrunn
       - Egne tekster

Min bakgrunn 

Jeg har vært filosofisk praktiker (i regi av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (www.nsfp.no)) siden 2006. Jeg er filosof med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, 2004.

Jeg er psykiatrisk sykepleier, utdannet ved Statens Spesialskole i Psykiatrisk sykepleie, 1978 og har etterutdanning i kognitiv terapi ved Norsk Forening for Kognitiv Terapi, 2009. Har også pedagogisk seminar fra Statens Yrkespedagogiske Høgskole, 1982

Jeg har en allsidig arbeidserfaring og har arbeidet som sykepleier, psykiatrisk sykepleier, sykepleielærer, internasjonalt utvikling­ og bistandsarbeid og filosofisk praktiker.

Møtet med en annerledes kultur gir unike muligheter til å utvide sine perspektiver. Å sette seg inn i andres verdensforståelse kan utfordre oss til å sette spørsmålstegn til nytten og hensiktsmessigheten av eget ståsted. Ja vi kan bli utfordret til å stille spørsmål til selve grunnantagelsene vi fortolker verden ut fra.

Konkret: Jeg arbeidet som psykisk helsearbeider i kommunehelsetjenesten i 12 år. Dette innebar i hovedsak individuelle samtaler med personer med psykiske helseutfordringer der filosofiske samtaler inngikk der det var relevant. Jeg ledet filosofiske gruppesamtaler på vårt aktivitetssenter i flere år sammen med en kollega. Jeg deltok i flere år i bydelens psykososiale kriseteam. Dette arbeidet har gitt erfaringer i samtaler (defusing og debriefing) med personer som hadde opplevd kriser og traumatiske hendelser. Har også erfaringer med sorgarbeid.

Jeg har ca 10 års internasjonal bistandserfaring innen tuberkulosebekjempelse. Konkret: Var fredskorpsdeltaker i Kenya, 1984-1986. Arbeidet i Nepal, 1992-1994 som ansatt i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Var da koordinator for et undervisningsprogram om tuberkulose for offentlig helsepersonell. Var deretter prosjektansvarlig i LHL for samarbeid og oppfølging av nasjonale tuberkuloseprogram i Nepal, Sudan og Arkhangelsk fylke i Russland i samarbeid med konsulenter fra International Union against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), 1994-2000

Jeg har også arbeidet på sykepleierhøgskole, psykiatrisk avdeling, psykiatrisk poliklinikk og som sykepleier på medisinsk avdeling og hjerteovervåking.

Anne Horgheim: Epost: [anne.horgheim] krøllalfa [wemail] [punktum] [no] --- Mobil: 93678019