Hjem

Filosofisk praksis

Filosofiske innsikter

Flerkulturell forståelse

Livskriser

Om meg
       - Min bakgrunn
       - Egne tekster

Flerkulturell forståelse

Vi lever i et flerkulturelt samfunn hvor mennesker med ulik kultur, religion, normer og verdier møtes, noe som kan gi unike muligheter til å utvide våre perspektiver.

Barn i Nepal Hegel har beskrevet hvordan et møte med noe som er annerledes kan gi nye erkjennelser. Et møte med en annerledes kultur og mennesker med en annen verdensforståelse kan gi unike muligheter til nye erkjennelser. Dette fordi vi i møtet med det som er annerledes kan bli bevisst vårt syn på verden som vi tidligere kanskje ikke har reflektert noe særlig over. Vi kan dermed få en distanse til egen livs- og verdensforståelse. Ved å få innsikt i andres verdensforståelse kan vi bli utfordret til å sette spørsmålstegn til nytten og hensiktsmessigheten av eget ståsted. Ja, vi kan bli utfordret til å stille spørsmål til selve grunnantagelsene vi fortolker verden ut fra. I den filosofiske samtaler kan gjesten reflektere over sine meninger og erfaringer og søke visdom utover ens egen livs- og verdensforståelse.


I faglig sammenheng er flerkulturell forståelse spesielt viktig for aktører som arbeider i bistand- og humanitære organisasjoner, frivillige organisasjoner, i reiselivsbransjen, eller i offentlige etater som skole, helsevesen eller aktører som arbeider med flyktninger og asylsøkere.

Debriefing er et tilbud mange organisasjoner gir sitt personell etter endt korttids eller langtidsoppdrag i land i sør. Hensikten kan både være å bearbeide erfaringer og "lande" i Norge etter en tid i utlendighet, eller behov for psykologhjelp etter krevende eller traumatiske hendelser

Etter min mening kan også filosofiske samtaler være berikende for å reflektere over små eller store spørsmål knyttet til et møte med en annerledes kultur. I filosofiske samtaler kan hendelser og erfaringer som har satt spor deles og utdypes for undring, og innsikt.

Temaer som kan være aktuelle:

bulletSamtale om erfaringer
bulletVerdi-og begrepsavklaring
bulletEtiske problemstillinger

Anne Horgheim: Epost: [anne.horgheim] krøllalfa [wemail] [punktum] [no] --- Telefon: 93678019