Hjem

Filosofisk praksis

Filosofiske innsikter

Flerkulturell forståelse

Livskriser

Om meg
       - Min bakgrunn
       - Egne tekster

Filosofisk praksis

Filosofisk praksis er filosofiske samtaler hvor en søker visdom og innsikt.

Filosofisk praksis har sine røtter tilbake til Sokrates og senantikkens filosofer som betraktet filosofi som en etisk selvomsorg. Å filosofere var en livskunst og et dannelsesmiddel. Det var en måte det enkelte menneske kunne lære å leve "det undersøkte liv" hvor man undersøker både sin tenkte filosofi om livet og sin levde filosofi i livet.

Det handler med andre ord om ens livsfilosofi som dreier seg om grunnholdninger, verdier og livssyn som ofte viser seg i daglige, nære og hverdagslige situasjoner.

Jeg kjeder meg, men hvorfor? Jeg føler meg ikke fri, men hva er egentlig frihet? Er det jeg holder på med meningsfullt ? Livet byr på så mange muligheter, men hva skal jeg velge?

I filosofiske samtaler kan gjesten reflektere over små eller store livsspørsmål for å søke større forståelse og avklaring. Det er rom for å tenke, undre seg og reflektere sammen med filosofen. Filosofen lytter, forsøker å forstå, stiller spørsmål og bidrar med filosofiske perspektiver i samtalen.

Filosofiske samtaler er ikke terapi i tradisjonell forstand. En søker ikke endring, men større forståelse og klarhet. Men det er klart at større forståelse kan føre til endring. Dette i forståelse med Sokrates syn: Den som vet det rette vil også gjøre det rette.


Filosofi betyr:
Filosofi betyr kjærlighet til visdom (fra gresk: philia=kjærlighet og sophia = visdom\innsikt)


Wittgenstein om å filosofere:
"Arbeidet med filosofi er...egentllig mer et arbeid med en selv. Med ens egen oppfatning. Med hvordan man betrakter tingene."

Anne Horgheim: Epost: [anne.horgheim] krøllalfa [wemail] [punktum] [no] --- Mobil: 93678019